Línání koně

18. ledna 2009 v 15:55 | Aduš.Qa |  Nauka
Samotný pojem línání představuje vypadávání a výměnu srsti v určité časové periodicitě. Srst se mění 2x ročně, a sice na jaře a na podzim. Výměnu srsti můžeme v pozitivním smyslu ovlivnit podáváním minerálních látek, otužováním, pohybem a pracovním zatížením.

JARNÍ LÍNÁNÍ
 • začíná v únoru až březnu - podle počasí
 • krycí chlupy úplně vypadávají a začínají růst nové
 • toto línání trvá asi 4-6 týdnů a je tím kratší, čím je kůň lépe krmen, čištěn, ošetřován a v čím lepší je kondici
 • v tomto období však můžeme čekat problémy, které jsou podmíněny nedostatky v péči - tj. ztráta tepla, větší náchylnost k onemocnění atd.
 • k největšímu vypadávání chlupů můžeme čekat mechanickým námahám ve formě tlaku tj. např. pod sedlem

PODZIMNÍ LÍNÁNÍ
 • dostavuje se v říjnu nebo listopadu - v závislosti na vývoji počasí
 • samotný krycí chlup roste a stává se delším
 • dosavadní pokryv ale nevypadává, ale stává se hustším
 • tato hustota úzce souvisí s plemenou příslušností a individuálními dispozicemi

HŘÍBĚCÍ LÍNÁNÍ
 • hříbata se rodí s jemnou huňatou srstí, kterou při prvním přelínání ztrácejí
 • tato vlnitá podsada se asi za 3 měsíce ztrácí a narůstá jim nová krycí srst různou rychlostí na určitých tělních partiích
 • výměna většinou začíná kolem očí a huby
Žíně v hřívě a ocase stejně jako chloupky hmatové se vyměňují průběžně bez znatelné změny.


 

Stáří koně

18. ledna 2009 v 15:54 | Aduš.Qa |  Nauka
Zuby se dramaticky mění s tím, jak kůň stárne, a tak podle jejich tvaru a počtu lze poměrně přesně odhadnout jeho věk.
Činnost prohlédnutí chrupu však vyžaduje zkušennost nejen v tom, jak se při prohlížení ústní dutiny vyhnout kousnutí. Nemáte-li s koňmi zkušennost, nepokoušejte se o to bez odborného dohledu. Pokud koni otvíráte tlamu, nestůjte přímo před ním, ale postavte se z boku jeho hlavy. Položte levou ruku na horní pysk pod nozdry a pravou ruku pod dolní čelist. Potom vložte prsty pravé ruky do mezery mezi řezáky a stoličkami.
HŘÍBĚ
 • Stejně jako lidem, tak i koním nejdříve roste mléčný chrup. Novorozené hříbě má dočasné zuby třenové, ale obecně se střeďáky prořezávají ve věku zhruba jednoho týdne. Hříbě má úpný mléčný chrup zhruba od 9 měsíců. Skládá se ze 6 řezáků v horní a dolní čelisti a tří zubů třenových na každé straně horní a dolní čelisti. Hříbata tak mají celkem 12 řezáků a 12 zubů třenových. Dočasné špičáky nemají.
2,5 - 3 ROKY
 • V tomto věku jsou mléčné kleště vytlačeny ven a nahrazují je trvalé řezáky. Přibližně v této době se na každé straně horní a dolní čelisti objevují dva z trvalých třenových zubů.
4 - 4,5 ROKU
 • Mléčné krajáky jsou nahrazeny trvalými řezáky, dále se na každé straně horní i dolní čelisti objevují poslední dvě trvalé stoličky. Zhruba v této době vyrůstají u hřebců špičáky. Od pěti let by měl mít kůň úplný trvalý chrup.
6 ROKŮ
 • Skusným plochám zubů se říká třecí plochy. Pro odhad věku koně se prohlížejí především třecí plošky dolních řezáků. Od 6 let na nich dochází ke 3 hlavním změnám. Za prvé se na ploškách kleští objevuje tmavá dírka - jamka. Za druhé se na ploškách střeďáků objevuje tmavá hnědá linie - zubní hvězdička. Za třetí se zmenšuje jamka na ploškách krajáků a mezi ní a přední plochou zubu se objevuje zubní hvězdička.
7 ROKŮ
 • V 7 letech taktéž dochází ke 3 změnám. Za prvé se zvýrazňuje hvězdička na ploškách jak střeďáků, tak i krajáků. Za druhé z plošek středáků a krajáků mizí jamka a zmenšuje se její velikost na kleštích. Za třetí se začíná vzadu na horních krajácích objevovat záhryz, který vzniká v důsledku nepravidelného opotřebování zubů. Tento útvar mizí zhruba v 8 letech.
8 ROKŮ
 • Záhryz zmizel, stejně jako jamka. Plošky zubů počínaje střeďáky obvykle mění oválný tvar na trojúhelníkový. Od 8 let je velmi obtížné přesně určit věk koně podle chrupu.
10 LET
 • V tomto věku se některým koním začíná tvořit Galvayneova rýha. Je to tmavší rýha, která se objevuje na vrchulo u dásně horních krajáků a začíná se protahovat směrem dolů.
11 - 13 LET
 • Někdy se na střeďácích objevuje výrazný záhryz. Tento větší háček obvykle na zubech zůstává a nemizí jako ten, který se objevil v mladším věku.
15 - x LET
 • V této době se Galvayenova rýha protáhne do poloviční délky krajáku a zhruba ve 20 letech dosáhne spodního okraje zubu. Pak začne postupně od vrchulo zubu mizet. Během let dospívání se pak plošky řezáků postupně mění z troúhelníkovitých na oválné, zuby se začnou vyklánět dopředu a zdají se delší.

Smysli koně

18. ledna 2009 v 15:52 | Aduš.Qa |  Nauka
ZRAK (OKO)
 • každým okem vnímá jiný obraz
 • vidí skoro vše kolem sebe, bez nutnosti otočení hlavy
 • přímo před a za sebou má slepé body
 • rozlišuje barvy: červenou, zelenou, žlutou (nejlépe) a modrou
SLUCH (UCHO)
 • má jej několikanásobně lepší než člověk
 • díky němu se lépe orientuje ve tmě
ČICH (NOZDRY)
 • zkoumají jím vodu i potravu
 • cítí na dlouhé vzdálenosti
CHUŤ (JAZYK)
 • slouží pro rozpoznání jedovatých a neškodných rostlin
 • nejraději mají chuť sladkou ;)
HMAT (POVRCH TĚLA)
 • velmi dobře vyvinutý
 • pokud na ně sedle např. moucha, dokáží jí odehnat zachvěním podkožních svalů
 


Chody koně

18. ledna 2009 v 15:52 | Aduš.Qa |  Nauka
Chod koně je způsob, kterým se každý kůň pohybuje. Liší se rychlostí, taktem a nohosledem. Chody koně dělíme na základní - krok, klus, cval a ostatní chody - trysk, mimochod aj. Každý je naprosto odlišný.

________________________________________________


KROK
 • Je to nejpomalejší chod, jeho rychlost dosahuje max. 6-8 km/h. Je čtyřfázový (čtyřdobý) pohyb, což znamená, že kůň celý pohyb vykoná na 4 doby. Všechny čtyři kroky mají stejnou délku a kůň má vždy alespoň 1 nohu na zemi.
 • Nohosled: pravá zadní, pravá přední, levá zadní a levá předníKLUS
 • Je to rytmický, houpavý pohyb na dvě doby - je dvoudobý, dosahuje až cca 15 km/h. Kůň ve stejný okamžik jde vpřed zadní a přední nohou. Těsně předtím, než se obě nohy dotknout země, dojde k vznosu, pak jdou kupředu druhé dvě nohy.
 • Nohosled: levá přední + pravá zadní, pravá přední + levá zadní
Druhy klusu:
 • Pracovní klus: běžné tempo trénované v základním výcviku koně. Kopyty zadních nohou našlapuje do stop kopyt předních nohou. Musí klusat v taktu a ve správném vzpřímeném postoji.
 • Střední klus: kůň jím překonává větší vzdálenost. Kopyty ZN překračuje stopu kopyt PN. Zadní nohy vyvíjejí posuvný pohyb a kůň protahuje svůj krk = rozšíření rámu.
 • Prodloužený klus: Stopy kopyt ZN výrazně překračují stopy kopyt PN. Kůň vyvíjí značný švih, posun i záběr nohou = rozšíření rámu je ještě větší. Zvládnout koně v tomto chodu je velmi obtížné!
 • Shromážděný klus: Kůň se při něm velice narovnává a shromažďuje. Více ohýbá kyčle a tím odlehčuje přední končetiny. Zkracuje se záběr nohou a kůň se při krocích zvedá do výše. Je velmi náročný a požaduje se od koně v pokročilém stádiu výcviku.


CVAL
 • Je to živý a plynulý pohyb, dosahující rychlosti až cca 30 km/h.tři doby, po kterých následuje fáze vznosu, kdy jsou všechny 4 nohy ve vzduchu. Jedna z předních nohou se nazývá "vedoucí noha", tato noha dopadá na zem samostatně a na konci poslední fáze pohybu je předsunuta vpřed.
 • Nohosled: levá zadní, pravá zadní a levá přední, pravá přední a vznos (pokud cválá na pravou nohu)

TRYSK
 • Trysk neboli rychlý cval je čtyřdobý pohyb narozdíl od pomalejšího, 3dobého cvalu. Nohy při něm dopadají na zem odděleně. Kůň svůj krok prodlužuje a dochází k delší fázi vznosu. Může dosahovat rychlosti až cca 60 km/hod.
 • Nohosled: Na pravou: levá zadní, pravá zadní, levá přední a pravá přední

MIMOCHOD

 • Jízda na na koni, který jezdí mimochodem je velmi pohodlná. Existují plemena, u kterých se tento zvláštní chod vyskytuje, jako např. Islandský pony, Paso Fino, aj.. Je to 2dobý chod, který má odchylku od normálního nohosledu.
 • Nohosled: levá zadní + levá přední, pravá zadní + pravá přední

Rozdělení koní

18. ledna 2009 v 15:49 | Aduš.Qa |  Nauka
PODLE TEMPERAMENTU
 • Teplokrevník / polokrevník: za teplokrevníky považujeme všechny koně, kteří nejsou plnokrevní, ani chladnokrevní. Nepatří ani k poníkům a ztělesňují všestranně využitelného koně. Mají většinou určitý podíl ušlechtilé krve (A1/1, orientální koně, ... ). Zpravidla bývají velmi ochotní k pohybu. Např: ČT, hannoveran, holštýn, ..
 • Chladnokrevník: označujeme tak všechny koně těžkého typu, charakteristické jsou pro ně srázné plece, silný a krátký krk, roštěpená skloněná záď, krátké silné nohy a bohaté rousy. Z hlediska povahy je typicky klidný a má vyrovnaný temperament. Např: peršeron, shirský kůň, ...
 • Plnokrevník: termín znamená, že se jedná o mimořádně ušlechtilé, jemné a velmi citlivé koně. Plnokrevníci jsou čistě vyšlechtěná forma teplokrevníků. Např: anglický plnokrevník, arab, agloarab, ...
PODLE TYPU
 • Pony: Od koní se liší své jedinečné povaze a velikosti. Jsou hlubší v těle vzhledem k výšce, zatímco délka hlavy je obvykle stejná jako vzdálenost kohoutku od plecního hrbolu, a délka hřbetu odpovídá vzdálenosti kohoutku od stehna. Lze pozorovat i rozdíly v akci, které vyplývají z vlivů původního prostředí. Výška: mezi 100 - 152,5 cm
 • Lehký kůň: Na lehkém koni snadno rozeznáme znaky v tělesné stavbě, které ho předurčuje k ježdění. Tvar hřbetu umožňuje snadné upevnění sedla. Prvních osm párů žeber (pevná žebra) je plochých, takže sedlo spočívá za trapézovým svalem. Kohoutek je dobře patrný a sklon plecí od krku a kohoutku činí přibližně 60°. Výška: okolo 152,2 - 175,5 cm.
 • Těžký kůň: Vyzařuje dojem velké váhy spojené se sílou. Tělo je mohutné a hřbet je široký, často se zakulaceným kohoutkem. Tělo je mohutně osvaleno, zvláště na stehnech a zádi. Plece jsou poměně vysoké, což umožňuje nasazení chomoutu. Výška: okolo 160,5 - 185,5 cm

Vědecká klasifikace

18. ledna 2009 v 15:48 | Aduš.Qa |  Nauka
• Říše: živočichové (Animalia)
• Kmen: strunatci (Chordata)
• Podkmen: obratlovci (Vertebrata)
• Třída: savci (Mammalia)
• Řád: lichokopytníci (Perissodactyla)
• Čeleď: koňovití (Equidae)
• Rod: kůň (Equus)
Binomické jméno: Equus caballus f. caballus
Binomické jméno: Equus caballus f. caballus

Vývoj koně

18. ledna 2009 v 15:46 | Aduš.Qa |  Nauka
Původ koňovitých lze stopovat až do eocénu, do doby před šedesáti miliony lety. V roce 1867 objevili paleontologové provádějící výzkumy na jihozápadě USA ve vrstvách ze starších třetihor skoro úplnou kostru zvířete, které bylo později uznáno za nejstaršího koně. Vědci ho nazvali Eohippus (Eos - jitřebka, hippos - kůň), tedy kůň z úsvitu věků. Našli i souvislý řetěz jeho následovníků až k vrcholu, jímž je náš Equus cabalus, kůň domácí.
____________________________________________________________
Vývojová stádia:
 • EOHIPPUS- měl velikost lišky, na končetinách měl 5 prstů, žil převážně v lesním a bažinatém prostoru.
 • OROHIPPUS - jeho tělo bylo už štíhlejší, na předních končetinách měl 4 a na zadních 3 prsty. Odhaduje se, že vážil průměrně 5, 5 kg a v kohoutku byl vysoký 36 cm. Oči ani zuby ještě nepřipomínaly dnešního koně.
 • MESOHIPPUS - byl větší, měl delší nohy a chrup vhodný ke žvýkání rozmanitější, ale stále ještě měkké potravy. Na všech končetinách měl po 3 prstech.
 • PLIOHIPPUS - stál na jediném kopytě, žil asi před pěti milióny lety.
 • HIPPARION - výška 120 - 140 cm, změna chrupu, tvaru lebky a prodlužování končetin.
 • EQUUS(CABALUS) - uzavírá vývojovou řadu. Žil v Americe asi před třemi nebo dvěma milióny let, tedy dříve než člověk.
____________________________________________________________
Dva typy divokých koní, kteří dali základ dnešním plemenům:
 • KERTAK - dodnes žije ve stepích Dálného Východu Střední Asie a v zoologických zahradách. Jeho kohoutková výška je 130 - 140 cm, má mohutnou hlavu, stojatou hřívu a krátké silné končetiny.
 • TARPAN - žil v oblasti Kaspického a Černého moře. V 80. letech 19. století byl vyhuben. Jeho kohoutková výška byla 135 - 145 cm, byl ušlechtilejší a štíhlejší.

IKONKY

18. ledna 2009 v 15:31

Máš zájem přidat si k sobě na stránku ikonku tohoto blogu? Stačí si jen vybrat z následujících ikonku a napsat mi komentář! =)INFO

18. ledna 2009 v 15:17 | Aduš.Qa |  Blog
 • Blog založen:18.1.2009
 • Doména: adusss.blog.cz
 • Hosting: blog.cz
 • Webmiss: Aduš.Qa
 1. Nespřáteluji
 2. Při případném kopírování alespoň uveďte zdroj.
 3. Pokud jste tu našli nějakou chybu, jak třeba pravopisnou hrubku, nebo i nějakou nesrovnalost s informacemi o koních, písněte do komentářů nebo mě nějak zkontaktujte.

PROČ MÁM BLOG ZROVNA O KONÍCH?

18. ledna 2009 v 15:13 | Aduš.Qa |  Blog

Možná se mnozí z vás ptají, proč mám blog zrovinka o koních, když by mohl být třeba o psech, nějaké celebritě nebo by mohl sloužit jako můj osobní deníček ...

Koně jsou jedni z nekrásnějších zvířat této planety a já už si bez nich svůj život nedokážu představit. Když jsem se do nich už jako malá naprosto zamilovala a později zakládala blog, nenapadlo mě nic jiného, než ho věnovat koním. Chci, aby se každý, kdo sem zavítá o nich něco dozvěděl, aby vyhledal informace, které potřeboval, aby se třeba jen tak pobavil nebo aby si uvědomil, jak krásná zvířata koně jsou. To je můj cíl a přání. Nemyslete si, že tento blog mám pro návštěvnost, protože blogy o koních jsou teď v blogaření nejspíš velice "in", ale chci, aby Vám tento blog sloužil jako nějaká encyklopedie, v které si můžete o koních cokoli najít. Vím, že je to hodně velký cíl, ale doufám, že k němu mám docela dobře našlápnuto, nějaké ty základy už tu přece jen jsou. :)


Proto prosím, držte mi palce a pokud se vám tu líbí, choďte sem i nadále! :)Kam dál